Аеродинамічний дослідницький комплекс
Національного авіаційного університету України

   


 

Аеродинамічна труба уТАД-2
Технічні дані

3. Типи аеродинамічних випробувань

3.1 Вагові випробування на трикомпонентних вагах

У цих експериментах модель монтується на зовнішніх 3-компонентних рейтерних вагах АВМК(т), які можуть працювати як у режимі ручного урівноважування, так і в режимі тензоваг з використанням автоматизованої системи збирання та обробки інформації. Поперечна база підвіски стала і складає 450 мм, поздовжня може регулюватися у діапазоні 300...450 мм.

3.2 Дослідження примежового шару

Дослідження ведуться на жорстко закріпленій плоскій пластині, обладнаній координатником з вертикальним переміщенням щупу, або на профілі, встановленому на вагах, з безпосередньою реєстрацією інтегральних аеродинамічних характеристик (рис. 3.1). Засоби управління примежовим шаром та засоби візуалізації (рис. 3.2) монтуються за межами потоку.

Рис. 3.1 Дослідження управління примежовим шаром за допомогою поздовжніх вихорівРис. 3.2 Установка для візуалізації течії у примежовому шарі профілю

3.3 Атестація пристроїв для вимірювання швидкості та напряму вітру

Випробування та метрологічна атестація засобів вимірювання швидкості та напрямку повітряного потоку, а саме: анемометрів, анеморумбометрів, приймачів повітряного тиску. Діапазон швидкостей потоку у робочій частині (3.5...28 м/с), діапазон напрямків повітряного потоку 0...360o.


Рис. 3.3 Анемборумбометр "Марк-60" у робочій частині УТАД-2

3.4 Відпрацювання експериментального обладнання, методик вимірювання й обробки результатів експериментів у аеродинамічних трубах малих швидкостей

Постійне вдосконалення методів і методик аеродинамічних досліджень вимагають проведення реальних експериментів в аеродинамічних трубах. Враховуючи, що вартість експериментів у аеротрубі ТАД-2 є достатньо великою, частина робіт може бути перенесена і виконана у порівняно дешевій аеротрубі менших розмірів. Такі роботи, як оцінка можливості реалізації нових методів аеродинамічних досліджень, відпрацювання ергономічних властивостей нового програмного забезпечення в частині роботи оператора та представлення результатів, удосконалення методів обробки даних можуть бути у значній частині виконані на аеротрубі УТАД-2 (рис. 3.4).


Рис. 3.4 Модель установки для дослідження нестаціонарних аеродинамічних характеристик літальних апаратів у робочій частині аеротруби УТАД-2


Назад Повернутися до змісту Далі