Аеродинамічний дослідницький комплекс
Національного авіаційного університету України

   


 

Аеродинамічна труба уТАД-2
Технічні дані

5. Засоби вимірювання

5.1 Трикомпонентні ваги

Аеродинамічна труба УТАД-2 НАУ обладнана зовнішніми 3-компонентними рейтерними аеродинамічними вагами АВМК(т), встановленими над робочою частиною. Кінематичну схему ваг наведено на рис. 5.1. Поперечна база підвіски стала і складає 450 мм, поздовжня може регулюватися у діапазоні 300...450 мм. Ваги забезпечують вимірювання трьох компонент повної аеродинамічної сили у вертикальній площині P1, P2, Q, а також компенсацію ваги об'єкта та контрвантажів. Для зміни кута атаки ваги обладнані вбудованим альфа-механізмом з діапазоном альфа = -20 ... +40o. Відлік кута атаки ведеться по лімбу альфа-механізма. Система вимірювань дозволяє отримувати в УТАД-2 залежності cx, cy, mz = f(альфа) у напівзв'язаній системі координат. Діапазони вимірювань:

P1 - 0...50 Н, P2 - 0...50 Н, Q - 0...50 Н.

Ваги можуть використовуватися як у режимі ручного урівноважування, так і у складі автоматизованої системи збирання та обробки інформації. В останньому випадку використовуються стандартні тензоперетворювачі БА-1005 виробництва фірми "Веда" (м. Київ, Україна), а для зміни кута атаки використовується електропривод з дистанційним керуванням. Калібрування ваг виконується за допомогою спеціального 3-компонентного навантажувального пристрою на платформи якого встановлюються еталонні медичні гирі IV класу. Похибка вимірювання навантажень по компонентах P1 і P2 складає 0.03 Н, по компоненті Q - 0.014 Н при довірчій вірогідності 90% та діапазонах вимірювання: P1 - 0...20 Н, P2 - 0...10 Н, Q - 0...10 Н. Вказані діапазони близькі до максимальних навантажень на профіль найбільшого допустимого для УТАД-2 розміру.


Рис. 5.1 Кінематична схема 3-компонентних ваг АВМК(т)

5.2 Давач швидкісного напору

У якості давача використовується вимірювальний комплекс тиску ИКД-6ТДф-0.016, що являє собою індуктивний диференційний давач тиску з умонтованим електронним блоком модуляції-демодуляції. Давач живиться від стабілізованого джерела постійного струму, а вихідним сигналом є постійна напруга високого рівня, зв'язана функціональною залежністю з перепадом тиску. Вихідна напруга подається у систему збирання та обробки інформації, де відбувається його перетворення у цифровий вигляд і подальша обробка. Давач підключено до пневмотраси, у яку подається тиск з форкамери, а до протилежної порожнини підводиться атмосферний тиск. Перерахунок перепаду тиску між форкамерою та атмосферою у швидкісний напір виконується з урахуванням так званого "коефіцієнта поля труби", що визначається при атестації потоку. Калібрування давача здійснюється за допомогою еталонного рідинного манометра МКВ-250 з ціною відліку 0.01 мм. Представлення функціональної залежності вихідної напруги ИКД-6ТДф-0.016 від перепаду тиску виконується поліномом, що забезпечує абсолютну похибку вимірювання не вище 0.5 Па при діапазоні вимірювання 0...600 ПА.

5.3 Вимірювання кута атаки

Вимірювання кута атаки об'єкта продувки виконується по лімбу альфа-механізму з похибкою не вище 0.1o. Калібрування давача виконується за допомогою оптичного квадранту з межею похибки 1'.


Назад Повернутися до змісту Далі