Аеродинамічний дослідницький комплекс
Національного авіаційного університету України

   


 

Аеродинамічна труба уТАД-2
Технічні дані

8. Система збирання та обробки інформації

8.1 Апаратні засоби

Система реалізована на РС-сумісній ПЕОМ з процесором "Celleron" 600 МГц і платою розширення ICPDAS PCI-1802, яка має 32 канали аналогового вводу, 12-розряднй 8-мкс АЦП, 32 канали дискретного вводу та 32 канали дискретного виводу.

8.2 Програмне забезпечення

Програмне забезпечення написане на мові програмування С++ і включає програми проведення експериментів різних типів, що працюють зі спільними файлами вихідних та калібрувальних характеристик обладнання.

8.3 Обробка даних у ході експерименту

Як правило, при продувках виконується 256 вимірювань вихідних напруг перетворювачів у кожній точці. Надалі за отриманими вимірювальними сигналами обчислюються значення фізичних параметрів (навантажень, швидкісного напору), від яких віднімаються навантаження на ваги без потоку. За цими даними обраховуються значення аеродинамічних коефіцієнтів. Для вибірок з 256 значень кожного коефіцієнта виконується цифрове знешумлення, видалення точок, що випали, усереднення. Від усереднених значень віднімаються коефіцієнти навантаження на ваги від підвіски і вводиться корекція на геометричне та індуктивне зкошення потоку. Остаточні значення аеродинамічних коефіцієнтів записуються у файл вихідного протоколу. У темпі експерименту на монітор ПЕОМ виводяться графіки поточних значень вимірюваних величин та графіки залежностей аеродинамічних коефіцієнтів від кута атаки.

8.4 Калібрування обладнання

Калібрування виконується для вимірювального тракту у цілому шляхом подання на вхід системи еталонного сигналу (навантаження, тиску), як описано у розділі 5. Результати калібрування записуються у файл протоколу калібрування, а також у файл коефіцієнтів функції перетворення вимірювального каналу. Ці файли використовуються програмами проведення експериментів для розрахунку значень фізичних величин за значеннями вихідних сигналів.


Назад Повернутися до змісту Далі