Аеродинамічний дослідницький комплекс
Національного авіаційного університету України

   


 

Аеродинамічна труба уТАД-2
Технічні дані

9. Представлення результатів випробувань

9.1 Протоколи випробувань

Протоколи випробувань створюються у текстовому форматі. Типовий зразок протоколу наведений на рис. 9.1 Ці протоколи можуть бути передані замовнику безпосередньо після виконання продувок.


Рис. 9.1 Форма вихідного протоколу вагових випробувань

9.2 Графічне представлення результатів продувок

Типовим є представлення результатів продувок у вигляді залежностей коефіцієнтів аеродинамічних сил і моментів від кута атаки (ковзання). Графіки по узгодженню з замовником можуть містити кілка серій залежностей для різних конфігурацій та (або) умов проведення експериментів. Вторинна обробка графічної інформації може включати апроксимацію отриманих залежностей функціями різного виду. На графіки наноситься пояснювальна інформація, що сприяє полегшенню аналізу.

9.3 Звіт про виконані продувки

Як правило по закінченню продувок (або їх частини) виконавець надає замовнику звіт або пояснювальну записку про результати, де докладно подані відомості, зазначені у технічному завданні на виконання робіт. Такий звіт може бути наданий замовнику як правило у межах 1 - 2 тижнів після закінчення продувок. Звіт оформлюється разом з актом прийняття-здавання робіт і при необхідності засвідчується підписами проректора з наукової роботи та печаткою НАУ.

9.4 Форма представлення даних

Стандартним є представлення даних у вигляді звіту на паперових носіях, а також протоколів випробувань у форматі РС-сумісних ЕОМ на дискеті ємністю 1,44 МВ. На прохання замовника дані можуть бути записані також на CD-диск, 100 МВ Zip-диск, або передані через Інтернет.


Назад Повернутися до змісту