Аеродинамічний дослідницький комплекс
Національного авіаційного університету України

   


 

Аеродинамічна труба ТАД-2
Технічні дані

9. Представлення результатів випробувань

9.1 Протоколи випробувань

Протоколи випробувань створюються у текстовому форматі. Типовий зразок протоколу вагових випробувань наведений на рис. 9.1. При дренажних випробуваннях результати надаються у вигляді графіків та таблиць залежностей середніх коефіцієнтів тиску повітря від кута натікання швидкісного напору Рі=f(β) Ці протоколи можуть бути передані замовнику безпосередньо після виконання продувок.


Рис. 9.1 Форма вихідного протоколу вагових випробувань

9.2 Графічне представлення результатів продувок

Типовим є представлення результатів продувок у вигляді залежностей коефіцієнтів аеродинамічних сил і моментів від кута атаки (ковзання) або середніх коефіцієнтів тиску повітря від кута натікання швидкісного напору. Графіки по узгодженню з замовником можуть містити кілька серій залежностей для різних конфігурацій та (або) умов проведення експериментів. Вторинна обробка графічної інформації може включати апроксимацію отриманих залежностей функціями різного виду. На графіки наноситься пояснювальна інформація, що сприяє полегшенню аналізу.

9.3 Звіт про виконані продувки

Як правило по закінченню продувок (або їх частини) виконавець надає замовнику звіт або пояснювальну записку про результати, де докладно подані відомості, зазначені у технічному завданні на виконання робіт. Такий звіт може бути наданий замовнику як правило у межах 1...2 тижнів після закінчення продувок. Звіт оформлюється разом з актом прийняття-здавання робіт і при необхідності засвідчується підписами проректора з наукової роботи та печаткою НАУ.

9.4 Форма представлення даних

Стандартним є представлення даних у вигляді звіту на паперових носіях, а також в електронному вигляді На прохання замовника дані можуть бути передані через Інтернет.


Назад Повернутися до змісту