Аеродинамічний дослідницький комплекс
Національного авіаційного університету України

   


 

Аеродинамічна труба ТАД-2
Технічні дані

5. Засоби вимірювання

5.1 Шестикомпонентні ваги

Головними у ТАД-2 є зовнішні 6-компонентні електротензомеричні ваги зі стрічковою підвіскою моделі. Вони забезпечують вимірювання шести компонентів повного навантаження на об'єкт досліджень (трьох компонентів сили і трьох компонентів моменту) у напівзв'язаній системі координат. Силосприймаючі елементи являють собою стандартні тензоперетворювачі виробництва київського ВО "Веда", розташовані над робочою частиною за межами потоку. Під робочою частиною розташовані пасивні гідромеханічні демпфери та контрвантажі для натяжіння стрічок підвіски. Ваги обладнані системою компенсації ваги моделі, що дозволяє звузити діапазон зміни навантажень у процесі експериментів і, тим самим, підвищити точність. Вихідні сигнали підсилюються тензопідсилювачами CMJ-CEB CARTE виробництва Франція, після чого у системі збирання та обробки інформації відбувається їхнє перетворення у цифровий вигляд і подальша обробка.
Калібрування ваг виконується за допомогою спеціального навантажувального пристрою. У якості еталонних використовуються спеціальні вантажі з межею приведеної відносної похибки 0.1%. Відносна приведена похибка ваг по будь-якій компоненті не перевищує 0.7% від діапазону вимірювань. Діапазони вимірювання компонентів сил наступні: підіймальна сила 0...1200 Н, сила опору 0...400 Н, бокова сила +200 Н. Діапазони вимірювання моментів залежать від навантажень на об'єкт дослідження, а також поздовжньої і поперечної баз підвіски.

5.2 Давач швидкісного напору

У якості давача використовується датчик повітряного тиску типу MPXV 5004 G виробництва США. Датчик живиться від стабілізованого джерела постійного струму, а вихідним сигналом є постійна напруга високого рівня, зв'язана функціональною залежністю з перепадом тиску. Вихідна напруга подається у систему збирання та обробки інформації де відбувається її перетворення у цифровий вигляд і подальша обробка.
Вакуумну порожнину датчика підключено до пневмотраси, у яку подається тиск з камери Ейфеля, а до напірної порожнини підводиться атмосферний тиск. Перерахунок перепаду тиску між камерою Ейфеля та атмосферою у швидкісний напір виконується з урахуванням так званого "коефіцієнта поля труби", що визначається при атестації потоку.
Калібрування датчика здійснюється за допомогою еталонного рідинного манометра МКВ-250 з ціною відліку 0.01 мм. Метрологічна атестація потоку в робочій частині аеродинамічної труби виконана з використанням напірної трубки типу Піто TNP-05, яка калібрувалася у фізико-технологічному університеті м. Берліна (Германія) з використанням лазерно-доплерівського анемометру

5.3 Давач кута встановлення моделі

Вимірювання кута встановлення об'єкту продувки реалізоване на апаратурі Ф5071, що базується на багатооборотному давачі сельсинного типу, встановленому на альфа-механізмі ваг. Похибка вимірювання кута встановлення моделі складає 0.05o. Калібрування давача виконується за допомогою оптичного квадранту з межею похибки 1'.


Назад Повернутися до змісту Далі