Аеродинамічний дослідницький комплекс
Національного авіаційного університету України

   


 

Аеродинамічна труба ТАД-2
Технічні дані

6. Вимоги до моделей

6.1 Установлення моделі на вагах 6-КЕТВ

Ваги 6-КЕТВ мають стандартний, прийнятий у СНД ряд значень баз установлення моделей на вагах зі стрічковою підвіскою:
поперечна база lz= 400, 600, 800, 1000, 1200 та 1500 мм;
поздовжня база lx= -400, 400, 600, 750 та 900 мм.
Допускається будь-яке поєднання поздовжньої та поперечної баз. Кінематичну схему ваг наведено на рис. 6.1. Модель кріпиться на ваги за допомогою держачок, приєднувальні розміри яких подано на рис. 6.2 та 6.3. Модель повинна мати дві передні держачки для встановлення у вузли d і e, та дві задні, одна з яких служить для кріплення на ваги у точці с, а друга - для кріплення контрваги з демпфером у точці f. Значення розмірів поздовжньої (віддаль між поздовжніми осями держачок у точках d і e) та поперечної баз має бути витримане з відхиленням не більше +0,5 мм. Вузол f може бути розміщений довільно. Держачки мають бути виконані з матеріалу з межею текучості не нижче 650 МПа (65 кгс/мм2).


Рис. 6.1 Кінематична схема ваг 6-КЕТВ
(натисніть на зображенні, щоб побачити його збільшеним)


Рис. 6.2 Приєднувальні розміри передніх держачок
(натисніть на зображенні, щоб побачити його збільшеним)


Рис. 6.3 Приєднувальні розміри задніх держачок
(натисніть на зображенні, щоб побачити його збільшеним)

6.2 Міцність моделі

Модель, закріплена на держачках, що служать для її встановлення на вагах, повинна витримувати без руйнування навантаження, що у 2 (два) рази перевищують очікувані у продувках. Навантаження мають бути розподілені по елементах моделі у відповідності до сил, що на них діють. При виконанні моделі замовником вона перед продувками обов'язково піддається випробуванням на міцність у присутності спеціаліста кафедри та замовника і про це складається відповідний акт.

6.3 Додаткові вимоги та рекомендації

1. Модель повинна мати паспорт, де вказані всі її характерні розміри Мінімальний перелік даних наведено у табл. 6.1.
Таблиця 6.1
900.Параметри підвіски: поздовжня база lx
1200.Параметри підвіски: поперечна база lz
0.630Характерна площа моделі S в кв. метрів.
280.000lmz - характерний розмір для обчислення коефіцієнта моменту mz, мм.
2277.000lmy - характерний розмір для обчислення коефіцієнта моменту my, мм.
277.000lmx - характерний розмір для обчислення коефіцієнта моменту mx, мм.
280.000lRe - характерний розмір для обчислення числа Рейнольдса, мм.
152.000xt - віддаль по осі Ox зв'язаної системи координат від осі підвіски X1Y1-X2Y2 до моментної точки моделі. "+" по потоку, мм.
-56.100yt - те ж по осі Oy. Позитивне у напрямку осі, мм.
0.000zt - те ж по осі Oz. Позитивне у напрямку осі, мм.
-1.750Кут установлення моделі при нульовому куті балки механізму альфа.

2. У комплект моделі повинен входити спеціальний шаблон (рис. 6.4), який може бути встановлений на крилі, або іншій характерній поверхні одноманітним чином і жорстко закріплений. Верхня поверхня шаблону повинна бути плоскою (допуск +0.01 мм) і мати розміри не менше 205 x 75 мм для встановлення на ній оптичного квадранту. Площина шаблону повинна бути паралельною характерній осі моделі (або складати з нею відомий кут, який указується у паспорті моделі). Виняток допускається для тіл, які мають циліндричну частину не коротше 250 мм і при цьому вісь циліндра являється характерною віссю моделі, або коли площина, що відповідає умовам, вказаним для шаблону, існує на самій моделі.


Рис. 6.4 Ескіз шаблону для розташування оптичного квадранту


Назад Повернутися до змісту Далі